5-2-2021 Corona-update: aanvullende maatregelen

Het coronateam heeft gisterenmorgen met François en Robin gesproken over aanvullende coronamaatregelen om medewerkers nog beter te beschermen tegen besmetting met het coronavirus. Aanleidingen hiervoor zijn de recent opgedane ervaringen bij besmettingen op enkele productieafdelingen alsmede het feit dat een besmettelijkere variant van het virus de bovenhand heeft gekregen in Nederland.

Besloten is om per direct de volgende maatregelen in te voeren:

  1. Leidinggevenden op de productieafdelingen wordt gevraagd om tijdens begeleiding van medewerkers (uitleg/instructie e.d.) op de werkvloer altijd een medisch mondmaskers type 2R te gebruiken. Onder leidinggevenden vallen de werkleiders, assistent werkleiders en voormannen/vrouwen.
    De mondmaskers zijn vanaf vandaag voorradig op de afdeling inkoop. Het advies is om deze mondmaskers maximaal 3-4 uur te gebruiken. Dus 1 à 2 mondmaskers per dag.
  2. Gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers vinden zoveel mogelijk plaats op de werkvloer op minimaal 1,5 meter afstand. Indien een gesprek i.v.m. privacy toch op kantoor of in een overlegruimte moet plaatsvinden dan dragen zowel leidinggevende als medewerker een medisch mondmasker.
  3. Medewerkers van de afdeling W&P, PZ, PSA dragen ook een medisch mondmasker indien zij 1 op 1 gesprekken voeren met cliënten.
  4. Uitwisseling van medewerkers tussen afdelingen/ruimten moet worden voorkomen. Het uitgangspunt is dat medewerkers binnen hun eigen afdeling/ruimte verblijven. Als medewerkers in de pauze gebruik maken van de tijdelijke pauzeruimte zitten ze alleen aan tafel met collega’s van eigen afdeling/ruimte.
    Indien hulp van andere afdeling nodig is bij het uitvoeren van werk dan verplaatst het werk naar de mensen.

Tijdens een rondgang over de afdelingen is opgevallen dat een aantal medewerkers vervuilde mondmaskers gebruiken, mondmaskers soms onder de neus worden dragen of de naden gedeeltelijk zijn losgelaten.  Het dragen van mondmaskers is alleen effectief als ze correct worden gedragen en onderhouden. Ons verzoek is om hier de komende dagen extra aandacht aan te besteden en medewerkers hierop te wijzen. Losse naden kunnen medewerkers thuis misschien zelf herstellen. Als dat niet mogelijk is dan kan via de werkleiding een nieuw setje worden uitgereikt. Dit ter beoordeling door de werkleiding.

Mochten er nog vragen zijn over deze aanvullende maatregen dan kun je daarvoor bij leden van het coronateam of de directie aankloppen.

Het coronateam bestaat uit:
– Wilbert van Woezik (bedrijfsarts / w.vanwoezik@kempenplus.com)
– Mijke Akkermans (personeelszaken / m.akkermans@kempenplus.com)
– Marco Kuster (arbo / m.kuster@kempenplus.com)
– Riny Busio (werkleider facilitair / r.busio@kempenplus.com)